Komunikat


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem oraz wieloma pytaniami, wprowadzamy od jesieni 2022r nową ofertę terapeutyczną w postaci Terapia par.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z terapeutką prowadzącą Renatą Trojan-Satorą  +48 604 33 00 56mail

   Toksykologia


Zapraszamy do lektury artykułów związanych z toksykologią, m.in.problemami zatruć i dopalaczy w naszej czytelni.

Terapia uzależnień


Terapia uzależnień, to praca pacjenta z terapeutą zapoczątkowana postawieniem diagnozy, koncentrującej się na rozpoznaniu sposobu używania środków psychoaktywnych, różnicującej  używanie ryzykowne, używanie szkodliwe, uzależnienie od danej substancji. 


Istotne jest rozpoznanie własnego uzależnienia, gotowości pracy nad sobą, rozumienia siebie i innych, a także własnych zasobów i umiejętności. Podczas terapii, w formie psychoedukacji, przekazywana jest między innymi wiedza dotycząca uzależnienia, sposobów radzenia sobie z głodem po odstawieniu substancji (np. alkoholu, nikotyny), zapobiegania nawrotom choroby.

Terapia uzależnień, to proces polegający na stopniowym dążeniu do trwałej zmiany w poszczególnych obszarach życia, która dotyczy postaw, przekonań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a także sposobów przeżywania emocji, odczuwania i myślenia.    

Od samego początku pacjent jest wspierany i motywowany do utrzymania abstynencji.  

W pierwszym etapie terapii indywidualnej pracujemy w nurcie behawioralno-poznawczym (polega on między innymi na wprowadzaniu zmian w zachowaniu i sposobie myślenia), sugerując także pracę grupową oraz udział w mityngach AA.

Dla osób po terapii podstawowej oferujemy tzw. psychoterapię pogłębioną w nurcie psychodynamicznym.


Pomagamy osobom:

używającym substancji psychoaktywnych,
pijącym w sposób ryzykowny lub szkodliwy,
z problemem uzależnienia (nikotyna, alkohol, leki),
w trakcie lub po przebytym nawrocie choroby

Specjalizujemy się w pracy z kobietami doświadczającymi problemów związanych z nadużywaniem lub uzależnieniem od alkoholu.Rodziny osób z problemem uzależnienia:

Praca z partnerami / rodzicami osób z problemem przyjmuje formę psychoedukacji w zakresie problematyki uzależnienia oraz poradnictwa dotyczącego  sposobów radzenia sobie w życiu z osobą uzależnioną (między innymi: jak nie wspierać picia, gdzie szukać pomocy)
Członkowie rodzin mogą otrzymać również pomoc w zakresie psychoterapii, jeśli obserwują u siebie zmiany w funkcjonowaniu społecznym, doświadczają objawów  natury psychologicznej, typu: problemy psychosomatyczne, nerwicowe, obniżony nastrój i inne
Dzieci osób uzależnionych potrzebują szczególnego wsparcie psychologiczno-terapeutycznego, gdyż uzależnienie rodzica powoduje u nich zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia adaptacyjne, problemy emocjonalne, które mogą odcisnąć trwałe piętno na ich obecnym i przyszłym życiu.

 

Kontakt
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
Agnieszka Ryss - psychoterapeutka  +48 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeutka +48 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopedka +48 609 72 91 91
Leszek Satora - dr n. biol - konsultant ds. naukowych - napisz

Ochrona Danych Osobowych