Komunikat


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem oraz wieloma pytaniami, wprowadzamy od jesieni 2022r nową ofertę terapeutyczną w postaci Terapia par.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z terapeutką prowadzącą Renatą Trojan-Satorą  +48 604 33 00 56mail

   Toksykologia


Zapraszamy do lektury artykułów związanych z toksykologią, m.in.problemami zatruć i dopalaczy w naszej czytelni.

Psychoterapia - dorośli

Pomagamy osobom, które obserwują u siebie:

► problemy emocjonalne o charakterze depresyjnym, stany powtarzających się wahań lub obniżonego nastroju,
► objawy nerwicowe: lęki, zaburzenia snu, dolegliwości psychosomatyczne, natrętne myśli lub przymusowe działania,
► trudności w relacjach społecznych: w związkach, w rodzinie, ze współpracownikami,
► konflikty związane z własną tożsamością psychoseksualną,
► zaburzenia psychosomatyczne: uporczywe bóle, nadciśnienie, wrzody, alergię, astmę   (psychoterapia prowadzona jest równolegle do leczenia z lekarzem specjalistą),  
► zaburzenia osobowości,
► myśli samobójcze, poczucie braku sensu życia,
► zaburzenia odżywiania w postaci anoreksji, bulimii, objadania się,
► przedłużające się w czasie kryzysy życiowe, np. związane z utratą bliskiej osoby, chorobą, rozstaniem w związku, czy odejściem dzieci z domu,
► nadużywanie lub uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, leki),
► stresy i problemy związane z pracą zawodową albo nauką.


Jak zacząć?

Pierwsze spotkania to rozmowy z terapeutą o tym, jak osoba przeżywa swoje trudności, co chciałaby zmienić w swoim życiu, czego dotyczą jej dominujące problemy. Często na początku spotkań pacjent nie wie jaki miałby być cel terapii, czego oczekuje od psychoterapeuty, jak miałaby ta pomoc wyglądać. Pierwsze spotkania pomagają pacjentowi zdecydować czy chce podjąć psychoterapię i jaki jest dla niego cel tych spotkań. W trakcie trwania terapii cele pacjenta mogą zmieniać się, bo zmienia się jego rozumienie siebie i innych.  

Metoda psychoterapii

Metodą pracy z dorosłymi w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna, prowadzona w nurcie psychodynamicznym. Jest to rozmowa terapeuty i pacjenta, dotycząca istotnych dla pacjenta treści, prowadzona w formie dialogu. Ma na celu pomoc pacjentowi w rozumieniu jego życia wewnętrznego i wynikających z niego doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi, dominujących dyspozycji uczuciowych i powtarzalnych sposobów zachowania się.  
Celem psychoterapii jest zmiana osobowości, powodująca poprawę funkcjonowania osoby w różnych sferach życia, zmniejszenie dolegliwości i objawów oraz wzrost rozumienia samego siebie. Zmiana taka jest możliwa w procesie długoterminowej terapii i wymaga zaangażowania zarówno terapeuty jak i pacjenta.


Psychoterapia odbywa się w oparciu o zasady terapii, nazywane settingiem, określające częstotliwość spotkań, czas ich trwania, zasady płatności i przerwy w psychoterapii, charakter relacji terapeuty i pacjenta. Pozwala to pacjentowi na bezpiecznie ujawnianie siebie, stwarza warunki do rozumienia pacjenta przez terapeutę, a w konsekwencji do diagnozy jego trudności i pomocy mu.


Kontakt
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
Agnieszka Ryss - psychoterapeutka  +48 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeutka +48 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopedka +48 609 72 91 91
Leszek Satora - dr n. biol - konsultant ds. naukowych - napisz

Ochrona Danych Osobowych