Komunikat


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem oraz wieloma pytaniami, wprowadzamy od jesieni 2022r nową ofertę terapeutyczną w postaci Terapia par.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z terapeutką prowadzącą Renatą Trojan-Satorą  +48 604 33 00 56mail

   Toksykologia


Zapraszamy do lektury artykułów związanych z toksykologią, m.in.problemami zatruć i dopalaczy w naszej czytelni.

Cennik

konsultacja psychoterapeutyczna/psychologiczna - 200zł / 60 min

Konsultacja psychoterapeutyczna, to 3 pierwsze spotkania terapeuty z dorosłym, który chciałby podjąć terapię lub zastanawia się nad tym i potrzebuje kontaktu ze specjalistą. Jest to rozmowa o charakterze diagnostycznym, dotycząca dolegliwości, ważnych obszarów funkcjonowania i istotnych wydarzeń w życiu osoby zgłaszającej się.

 

psychoterapia indywidualna - 180zł / 50 min

Psychoterapia indywidualna to cykliczne spotkania z terapeutą, których celem jest poprawa funkcjonowania osoby w różnych sferach życia, zmniejszenie dolegliwości, wzrost rozumienia samego siebie.

 

terapia par - 250 zł/75 min

Terapia par to spotkania terapeuty z osobami pozostającymi w związku (małżeńskim lub partnerskim), które przeżywają narastające problemy w tej relacji i szukają możliwości ich rozwiązania.

 

konsultacja psychoterapeutyczna dla par - 280 zł / 90 min

Konsultacje psychoterapeutyczne dla par, to wstępne, diagnostyczne spotkania pary z psychoterapeutą, mające na celu rozpoznanie i określenie zgłaszanych problemów oraz wyznaczenie celów do pracy terapeutycznej.

 

konsultacja diagnostyczna z rodzicem - 200 zł / 60 min

Konsultacja diagnostyczna z rodzicem to spotkanie terapeuty z rodzicami dziecka, dotyczące zachowań, wypowiedzi, dolegliwości fizycznych lub też innych przejawów emocjonalności dziecka, które niepokoją rodziców. Podczas konsultacji istotne są informacje o rozwoju psychofizycznym dziecka, ważnych wydarzeniach w życiu dziecka i rodziny, relacjach dziecka z dorosłymi i rówieśnikami. Konsultacja z rodzicami poprzedza spotkanie dzieckiem.
Specjalnym rodzajem konsultacji diagnostycznej z rodzicem jest konsultacja z rodzicem nastolatka, która odbywa się najczęściej wspólnie z rodzicem i nastolatkiem. Jest to rozmowa o problemach, trudnościach, jakie dostrzega rodzic u swojego syna/córki, a także o tym, jak widzi je nastolatek. Następnie jest część spotkania terapeuty z nastolatkiem, dotycząca ważnych sfer życia i związanych z nimi przeżyć.

 

poradnictwo dla rodziców - 180 zł / 50 min

Poradnictwo dla rodziców to cykliczne spotkania z terapeutą, odbywające się z różną częstotliwością, mające na celu lepsze rozumienie problemów dziecka, radzenie sobie z rolą rodzica i emocjami, jakie wywołuje rodzicielstwo i własne doświadczenia życiowe. Spotkania takie wspierają proces zmiany u dziecka, inicjowany podczas jego terapii indywidualnej.

 

psychoterapia matki/rodzica z dzieckiem – 200 zł / 50 min

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla rodziców z małymi dziećmi, w wieku od urodzenia do 18 miesiąca życia. Jest to praca psychoterapeuty z diadą matka – dziecko lub z obojgiem rodzicami w sytuacjach kiedy:
- rodzice odczuwają trudności emocjonalne i wpływa to na ich kontakt z dzieckiem,
- rodzice są zaniepokojeni czy rozwój dziecka jest prawidłowy, trudno im zrozumieć stany emocjonalne dziecka
- matka doświadcza depresji poporodowej,
- u dziecka występują trudności z jedzeniem, ze snem, kłopoty z napięciem mięśniowym, stany wzmożonego niepokoju.
Podjęcie pracy terapeutycznej poprzedzone jest  1 – 2 spotkaniami konsultacyjnymi  z rodzicem lub z całą rodziną.

 

interwencja motywująca do podjęcia leczenia wobec osoby uzależnionej - 250-700zł

Metoda interwencji w chorobie alkoholowej obejmuje działania terapeuty podejmowane wspólnie z osobami ważnymi dla alkoholika. Celem tych działań jest  skonfrontowanie osoby uzależnionej z konsekwencjami choroby oraz zmotywowania jej do podjęcia decyzji o rozpoczęciu leczenia.
Całość interwencji  najczęściej obejmuje następujące działania:

- 1 - 2 konsultacje indywidualne z terapeutą dla  osoby zgłaszającej problem,
- 1 - 2 spotkania przygotowujące do podjęcia interwencji – spotkanie odbywa się z osobami ważnymi dla uzależnionego, ale bez jego udziału,
- przeprowadzenie interwencji wobec  osoby uzależnionej, z udziałem ważnych dla niej osób,
- podsumowanie interwencji – spotkanie odbywa się z osobami uczestniczącymi w interwencji, ale bez osoby uzależnionej.

 

diagnoza neurologopedyczna - 120 zł/60 min

Diagnoza logopedyczna obejmuje zebranie wywiadu oraz przeprowadzenie badania mowy stosownymi do wieku metodami.

 

terapia logopedyczna - 100 zł/60 min

Terapia logopedyczna prowadzona w ramach cyklicznych spotkań mająca na celu usunięcie wszelkich zakłóceń w porozumiewaniu się. Terapia prowadzona jest w oparciu o indywidualny program terapeutyczny.

 

konsultacja logopedyczna dla rodziców - 90 zł/50 min

Konsultacja logopedyczna dla rodziców obejmuje spotkanie, w ramach którego rodzice mogą uzyskać informacje jak mogą samodzielnie stymulować rozwój mowy swojego dziecka.

Kontakt
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
Agnieszka Ryss - psychoterapeutka  +48 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeutka +48 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopedka +48 609 72 91 91
Leszek Satora - dr n. biol - konsultant ds. naukowych - napisz

Ochrona Danych Osobowych