Cennik

konsultacja psychoterapeutyczna/psychologiczna - 150zł / 60 min

Konsultacja psychoterapeutyczna, to 3 pierwsze spotkania terapeuty z dorosłym, który chciałby podjąć terapię lub zastanawia się nad tym i potrzebuje kontaktu ze specjalistą. Jest to rozmowa o charakterze diagnostycznym, dotycząca dolegliwości, ważnych obszarów funkcjonowania i istotnych wydarzeń w życiu osoby zgłaszającej się.

 

psychoterapia indywidualna - 130zł / 50 min

Psychoterapia indywidualna to cykliczne spotkania z terapeutą, których celem jest poprawa funkcjonowania osoby w różnych sferach życia, zmniejszenie dolegliwości, wzrost rozumienia samego siebie.

 

konsultacja psychoterapeutyczna dla par - 200 zł / 90 min

Konsultacja psychoterapeutyczna dla par to spotkanie z osobami pozostającymi w związku (małżeńskim, partnerskim),które przeżywają narastające problemy w tej relacji i szukają możliwości zmiany.

 

konsultacja diagnostyczna z rodzicem - 150 zł / 60 min

Konsultacja diagnostyczna z rodzicem to spotkanie terapeuty z rodzicami dziecka, dotyczące zachowań, wypowiedzi, dolegliwości fizycznych lub też innych przejawów emocjonalności dziecka, które niepokoją rodziców. Podczas konsultacji istotne są informacje o rozwoju psychofizycznym dziecka, ważnych wydarzeniach w życiu dziecka i rodziny, relacjach dziecka z dorosłymi i rówieśnikami. Konsultacja z rodzicami poprzedza spotkanie dzieckiem.
Specjalnym rodzajem konsultacji diagnostycznej z rodzicem jest konsultacja z rodzicem nastolatka, która odbywa się najczęściej wspólnie z rodzicem i nastolatkiem. Jest to rozmowa o problemach, trudnościach, jakie dostrzega rodzic u swojego syna/córki, a także o tym, jak widzi je nastolatek. Następnie jest część spotkania terapeuty z nastolatkiem, dotycząca ważnych sfer życia i związanych z nimi przeżyć.

 

poradnictwo dla rodziców - 130 zł / 50 min

Poradnictwo dla rodziców to cykliczne spotkania z terapeutą, odbywające się z różną częstotliwością, mające na celu lepsze rozumienie problemów dziecka, radzenie sobie z rolą rodzica i emocjami, jakie wywołuje rodzicielstwo i własne doświadczenia życiowe. Spotkania takie wspierają proces zmiany u dziecka, inicjowany podczas jego terapii indywidualnej.

 

psychoterapia matki/rodzica z dzieckiem – 130 zł / 50 min

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla rodziców z małymi dziećmi, w wieku od urodzenia do 18 miesiąca życia. Jest to praca psychoterapeuty z diadą matka – dziecko lub z obojgiem rodzicami w sytuacjach kiedy:
- rodzice odczuwają trudności emocjonalne i wpływa to na ich kontakt z dzieckiem,
- rodzice są zaniepokojeni czy rozwój dziecka jest prawidłowy, trudno im zrozumieć stany emocjonalne dziecka
- matka doświadcza depresji poporodowej,
- u dziecka występują trudności z jedzeniem, ze snem, kłopoty z napięciem mięśniowym, stany wzmożonego niepokoju.
Podjęcie pracy terapeutycznej poprzedzone jest  1 – 2 spotkaniami konsultacyjnymi  z rodzicem lub z całą rodziną.

 

Specjalna oferta dla studentów i maturzystów - pakiet 5 spotkań po 100 zł / 50 min

Specjalna oferta dla studentów i maturzystów to możliwość skorzystania z kilku sesji psychoterapii, poprzedzonych diagnozą psychoterapeutyczną, w sytuacji kryzysu emocjonalnego lub aktualnie doświadczanych dolegliwości, realizowana w formie pakietu usług.

 

Diagnoza psychologiczna - 200 zł / 90 min

Ma celu rozpoznanie pozytywnych i negatywnych mechanizmów funkcjonowania osoby diagnozowanej oraz jej cech dotyczących różnorodnych sfer życia psychicznego.
Opiera się na wywiadzie psychologicznym i wykonaniu odpowiednich testów, które w efekcie dają obraz funkcjonowania osoby badanej w przebadanym zakresie. Diagnoza zawsze kończy się sformułowaniem Opinii psychologicznej, w której zawarte są wnioski z przeprowadzonych działań.
Uwaga: w zależności od diagnozowanego obszaru życia psychicznego czas trwania diagnozy może być różny. Opinie wydawane są na spotkaniu po zakończeniu diagnozy.

Najpopularniejsze testy, które wykonujemy:

Inteligencja
Skala inteligencji Wechslera - dla osób w wieku 16 - 80 lat - czas trwania: 90-120 minut
Test matryc Ravena - dla osób w wieku 6 - 80 - czas trwania: 40-50 minut

 

Osobowość
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości - dla osób w wieku 18 - 69 lat - czas trwania: 120 - 180 minut
Kwestionariusz Osobowości Eysencka - dla osób w wieku 16 - 69 lat - czas trwania: ok. 40 minut


Testy uzdolnień
Testy dla osób w wieku 12 - 19 lat - czas trwania: ok. 80 minut

 

Badanie gotowości szkolnej - 400 zł

cena obejmuje: badanie, opinię i konsultację po analizie wyników badania

 

Interwencja motywująca do podjęcia leczenia wobec osoby uzależnionej - 250-500zł

Metoda interwencji w chorobie alkoholowej obejmuje działania terapeuty podejmowane wspólnie z osobami ważnymi dla alkoholika. Celem tych działań jest  skonfrontowanie osoby uzależnionej z konsekwencjami choroby oraz zmotywowania jej do podjęcia decyzji o rozpoczęciu leczenia.
Całość interwencji  najczęściej obejmuje następujące działania:

- 1 - 2 konsultacje indywidualne z terapeutą dla  osoby zgłaszającej problem,
- 1 - 2 spotkania przygotowujące do podjęcia interwencji – spotkanie odbywa się z osobami ważnymi dla uzależnionego, ale bez jego udziału,
- przeprowadzenie interwencji wobec  osoby uzależnionej, z udziałem ważnych dla niej osób,
- podsumowanie interwencji – spotkanie odbywa się z osobami uczestniczącymi w interwencji, ale bez osoby uzależnionej.

 

Diagnoza neurologopedyczna - 120 zł/60 min

Diagnoza logopedyczna obejmuje zebranie wywiadu oraz przeprowadzenie badania mowy stosownymi do wieku metodami.[/item]

 

Terapia logopedyczna - 100 zł/60 min

Terapia logopedyczna prowadzona w ramach cyklicznych spotkań mająca na celu usunięcie wszelkich zakłóceń w porozumiewaniu się. Terapia prowadzona jest w oparciu o indywidualny program terapeutyczny.

 

Konsultacja logopedyczna dla rodziców - 90 zł/50 min

Konsultacja logopedyczna dla rodziców obejmuje spotkanie, w ramach którego rodzice mogą uzyskać informacje jak mogą samodzielnie stymulować rozwój mowy swojego dziecka.

Kontakt
 
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
 
Rafał Czarny - psycholog, tel. 793 443 666
Agnieszka Ryss - psychoterapeuta, tel. 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeuta, tel. 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopeda, tel. 609 72 91 91

Ochrona Danych Osobowych

© 2018 Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii. All Rights Reserved.