Komunikat


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem oraz wieloma pytaniami, wprowadzamy od jesieni 2022r nową ofertę terapeutyczną w postaci Terapia par.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z terapeutką prowadzącą Renatą Trojan-Satorą  +48 604 33 00 56mail

   Toksykologia


Zapraszamy do lektury artykułów związanych z toksykologią, m.in.problemami zatruć i dopalaczy w naszej czytelni.

Psychoterapia - młodzież

Pomagamy młodym osobom, które:

► przeżywają problemy emocjonalne: lęki, fobie, stany paniki, natrętne myśli, obniżony nastrój, cierpią z powodu braku sensu życia,
► mają trudności w relacjach z rodzeństwem i rodzicami, nie radzą sobie w kontaktach z innymi ludźmi, izolują się lub są nadmiernie towarzyscy,
► doświadczają dolegliwości somatycznych, typu: bóle głowy, brzucha, trudności ze snem, zawroty głowy, nudności i inne,  pojawiające się pod wpływem czynników psychicznych,
► czują się gorsze od innych, nie realizują swojego potencjału, wycofują się z osiągania celów życiowych,
► mają trudności z przeżywaniem i kontrolowaniem silnych uczuć, zwłaszcza złości, często powodują konflikty, zdarza się, że kierują złość przeciwko sobie,
► prezentują zachowania niepokojące bliskich, takie jak: agresja, łamanie norm społecznych, wagary, ucieczki z domu, kontakty ze środkami psychoaktywnymi,
► cierpią na zaburzenia odżywiania,
► nie radzą sobie z sytuacją rozwodu rodziców, utraty bliskiej osoby, przemocą w rodzinie,
► ujawniają zaburzenia rozwoju psychoseksualnego,
► mają trudności szkolne.

Metody pomocy młodzieży w naszym ośrodku to: psychoterapia indywidualna oraz krótkoterminowe spotkania terapeutyczne, o charakterze pomocy psychologicznej.
Pierwsze spotkanie to konsultacja z rodzicem i nastolatkiem, jest to rozmowa o trudnościach jakie dostrzega rodzic u swojego syna/córki, a także o tym jak widzi je nastolatek. W drugiej części spotkania terapeuta rozmawia z samym nastolatkiem, na temat ważnych spraw w jego życiu i związanych z nimi przeżyć. Celem konsultacji jest analiza trudności i ich przyczyn oraz znalezienie możliwych form pomocy.
 


Szczególną grupę młodych dorosłych stanowią maturzyści i studenci, dla których proponujemy pomoc w formie psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego.
Dlaczego wsparcie dla maturzystów i studentów?
Okres egzaminów, podejmowania studiów, zmian życiowych to czas nasilenia się sytuacji stresujących, kiedy mogą ujawnić się głębsze trudności emocjonalne, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą.

Okres późnej adolescencji i wczesnej dorosłości to czas podejmowania życiowych decyzji dotyczących wykształcenia, przyszłej pracy, bliskich związków i odnajdywania się w coraz szerszym kontekście społecznym. Wyzwania te często prowadzą do przejściowego kryzysu i trudności emocjonalnych, wynikających z rozwoju psychoseksualnego i  procesu separowania się od rodziców oraz porzucania rodziców jako autorytetów.Czasami jednak dochodzi do głębszych problemów emocjonalnych, przejawiających się np. w postaci nadmiernego buntu i pogardy wobec bliskich, wrogości skierowanej przeciwko samemu sobie, wycofania z życia społecznego, trudności z określeniem tożsamości płciowej i innych. W sferze przeżyć może pojawiać się silny lęk, zagubienie, brak możliwości podejmowania decyzji i obawy związane z nawiązywaniem nowych relacji czy trudności z uczeniem się.
W takiej sytuacji warto zgłosić się na konsultację do psychologa/psychoterapeuty, który oceni naturę i nasilenie problemu oraz wskaże możliwe rozwiązania.

Kontakt
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
Agnieszka Ryss - psychoterapeutka  +48 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeutka +48 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopedka +48 609 72 91 91
Leszek Satora - dr n. biol - konsultant ds. naukowych - napisz

Ochrona Danych Osobowych