Komunikat


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem oraz wieloma pytaniami, wprowadzamy od jesieni 2022r nową ofertę terapeutyczną w postaci Terapia par.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z terapeutką prowadzącą Renatą Trojan-Satorą  +48 604 33 00 56mail

   Toksykologia


Zapraszamy do lektury artykułów związanych z toksykologią, m.in.problemami zatruć i dopalaczy w naszej czytelni.

Psychoterapia


Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii prowadzi psychoterapię według nurtu psychodynamicznego, zakładającego, że życiem człowieka kierują w znaczącym stopniu wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby i pragnienia, często przeciwstawne. Są one wyrazem działania tej sfery psychiki którą nazywamy nieświadomością.W trakcie psychoterapii pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się z terapeutą swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami, co pozwala na poznanie jego wewnętrznego świata, wczesnych doświadczeń i przeżyć, a w konsekwencji, na zrozumienie mechanizmów i specyficznych źródeł jego aktualnych problemów.

Psychoterapia psychodynamiczna to cykl regularnych spotkań, odbywających się 1-2 razy w tygodniu, w tym samym terminie

  • czas trwania psychoterapii zależy od rodzaju i nasilenia trudności z jakimi zwrócił się pacjent, jego motywacji, możliwości emocjonalnych i poznawczych; jest ustalany indywidualnie z terapeutą
  • terapia pacjenta polega na ujawnianiu wszystkiego, co przychodzi mu do głowy oraz przestrzeganiu zasad umowy z terapeutą dotyczącej czasu trwania, płatności, nieobecności oraz pozostawania w dialogu
  • terapeuta określa z pacjentem zasady prowadzenia terapii – setting oraz cele terapeutyczne, które wspólnie będą się starali osiągnąć. Cele te mogą być w trakcie terapii zmieniane lub doprecyzowywane
  • psychoterapia odbywa się w warunkach bezpieczeństwa i poszanowania intymności pacjenta, psychoterapeuta przestrzega zasady poufności informacji przekazanych przez pacjenta. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich
Czym jest psychoterapia.

Psychoterapia jest formą leczenia zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości i zaburzeń funkcjonowania społecznego, powodujących istotne trudności w codziennym życiu i uzyskaniu satysfakcji życiowej.

Poczucie nie radzenia sobie, utraty kontroli nad własnym życiem, niskiej wartości czy konfliktów z otoczeniem jest odczuciem subiektywnym dla danej osoby. Dlatego powody zgłoszenia się na konsultację psychoterapeutyczną mogą być bardzo różne.

Celem psychoterapii jest zmiana osobowości, powodująca poprawę funkcjonowania osoby w różnych sferach życia, zmniejszenie dolegliwości i objawów oraz wzrost rozumienia samego siebie. Zmiana taka jest możliwa w procesie długoterminowej terapii i wymaga zaangażowania zarówno terapeuty jak i pacjenta.

Psychoterapia w Ośrodku.

Terapia psychodynamiczna – realizowana w naszym ośrodku -  to rozmowa terapeuty i pacjenta, dotycząca istotnych dla pacjenta treści, prowadzona w formie dialogu. Ma na celu pomoc pacjentowi w rozumieniu jego życia wewnętrznego i wynikających z niego doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi, dominujących dyspozycji uczuciowych i powtarzalnych sposobów zachowania się.
Wypowiedzi terapeuty przeplatają się z nowym poznaniem siebie przez pacjenta, wzbogacającym relację terapeutyczną.
Dzięki temu diagnoza psychodynamiczna jest procesem ciągłym, formułowana jest razem z pacjentem, przez cały okres procesu terapeutycznego.
Interwencja terapeutyczna w terapii psychodynamicznej to zarówno interwencja werbalna terapeuty, jaki i – w pewnych momentach, rezygnacja z aktywności.

Psychoterapia dzieci.

Psychoterapia psychodynamiczna dzieci to metoda leczenia zaburzeń psychicznych, tzn. zaburzeń relacji społecznych, zaburzeń odżywiania,  nastroju i emocji oraz wielu innych.
Ta forma psychoterapii polega na nawiązaniu relacji z dzieckiem i poznaniu jego świata wewnętrznych  przeżyć głównie poprzez zabawę. Postępowanie terapeutyczne jest wynikiem diagnozy zaburzeń dziecka, jego linii rozwojowej, możliwych deficytów i ujawnianych konfliktów.

Nacisk w terapii położony jest na analizę relacji powstającej między terapeutą a dzieckiem, dominujące emocje i sądy dziecka o rzeczywistości i innych. Jednocześnie terapeuta staje się realną osobą ważną dla dziecka, ma na nie wpływ modelujący poprzez mechanizm identyfikacji oraz pozwala na organizację nowego doświadczenia interpersonalnego.

W terapii dzieci konieczne jest utrzymanie kontaktu terapeuty z rodzicami, gdyż terapeuta musi brać pod uwagę rzeczywistą sytuację życiową dziecka i rodziny, aktualne relacje i ich wpływ na proces terapii. Istotne jest nastawienie rodziców do terapii i osoby terapeuty.

Psychoterapia niemowląt.

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla rodziców z małymi dziećmi, w wieku od urodzenia do 18 miesiąca życia. Jest to praca psychoterapeuty z diadą matka – dziecko lub z obojgiem rodzicami w sytuacjach kiedy:
-rodzice odczuwają trudności emocjonalne (lub jedno z nich) i wpływa to na ich kontakt z dzieckiem,
-rodzice są zaniepokojeni czy rozwój dziecka jest prawidłowy, trudno im zrozumieć stany emocjonalne dziecka i odpowiednio się do niego „dostroić”,
- matka doświadcza depresji poporodowej,
- u dziecka występują trudności z jedzeniem, ze snem, kłopoty z napięciem mięśniowym, stany wzmożonego niepokoju.
Praca psychologa – psychoterapeuty oparta jest na teorii rozwoju dziecka, teorii przywiązania i teorii psychodynamicznej.
Podjęcie pracy terapeutycznej poprzedzone jest  spotkaniami konsultacyjnymi: 1 – 2 z rodzicem lub z całą rodziną.

Kontakt
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
Agnieszka Ryss - psychoterapeutka  +48 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeutka +48 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopedka +48 609 72 91 91
Leszek Satora - dr n. biol - konsultant ds. naukowych - napisz

Ochrona Danych Osobowych