Pomoc psychologiczna


Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią, to konsultacja z psychologiem dotycząca diagnozy problemu osoby zgłaszającej się, jej wpływu na ten problem i czynników warunkujących zmianę. Celem porady jest wskazanie możliwych rozwiązań lub konkretnych kroków, służących rozwiązaniu problemu, wspieranie osoby zgłaszającej się w poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji.

Psychoedukacja psychologiczna i pedagogiczna to przekazywanie wiedzy o  funkcjonowaniu dziecka, nastolatka, dorosłego, rodzica, w kontekście jego rozwoju, w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych.

Na podstawie tej wiedzy jest możliwe rozwiązanie problemu lub zmiana zachowań i postaw dotyczących problemu (np. choroby, trudności wychowawczych lub trudności w kontaktach społecznych). Psychoedukacja może odbywać się indywidualnie lub grupowo.

Kontakt
 
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
 
Rafał Czarny - psycholog, tel. 793 443 666
Agnieszka Ryss - psychoterapeuta, tel. 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeuta, tel. 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopeda, tel. 609 72 91 91

Ochrona Danych Osobowych

© 2018 Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii. All Rights Reserved.