Komunikat


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem oraz wieloma pytaniami, wprowadzamy od jesieni 2022r nową ofertę terapeutyczną w postaci Terapia par.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z terapeutką prowadzącą Renatą Trojan-Satorą  +48 604 33 00 56mail

   Toksykologia


Zapraszamy do lektury artykułów związanych z toksykologią, m.in.problemami zatruć i dopalaczy w naszej czytelni.

Pomoc psychologiczna


Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią, to konsultacja z psychologiem dotycząca diagnozy problemu osoby zgłaszającej się, jej wpływu na ten problem i czynników warunkujących zmianę. Celem porady jest wskazanie możliwych rozwiązań lub konkretnych kroków, służących rozwiązaniu problemu, wspieranie osoby zgłaszającej się w poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji.

Psychoedukacja psychologiczna i pedagogiczna to przekazywanie wiedzy o  funkcjonowaniu dziecka, nastolatka, dorosłego, rodzica, w kontekście jego rozwoju, w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych.

Na podstawie tej wiedzy jest możliwe rozwiązanie problemu lub zmiana zachowań i postaw dotyczących problemu (np. choroby, trudności wychowawczych lub trudności w kontaktach społecznych). Psychoedukacja może odbywać się indywidualnie lub grupowo.

Kontakt
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
Agnieszka Ryss - psychoterapeutka  +48 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeutka +48 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopedka +48 609 72 91 91
Leszek Satora - dr n. biol - konsultant ds. naukowych - napisz

Ochrona Danych Osobowych