Terapia logopedyczna


Krakowski  Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii prowadzi terapię mowy w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne stworzone na podstawie indywidualnej diagnozy logopedycznej. Diagnoza obejmuje wszystkie aspekty mowy (nadawanie, rozumienie) i określa poziom rozwoju mowy lub zaburzeń mowy.
Metody pracy są indywidualnie dobierane do pacjenta i uwzględniają jego deficyty i potrzeby.Dorośli

zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (udar, wypadek i inne),
zaburzenia mowy związane z przewlekłymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego,
wady wymowy,
jąkanie i giełkot,
dyzartria

Młodzież

wady wymowy,
zaburzenia mowy związane z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego,
specyficzne zaburzenia mowy ( SLI),
dyzartria,
zaburzenia mowy występujące w wadach genetycznych,
zaburzenia mowy występujące w zespole Aspergera i autyzmie,
jąkanie i giełkot

Dzieci

wady wymowy,
niedokończony rozwój mowy,
opóźniony rozwój mowy,
specyficzne zaburzenia mowy (SLI),
dyzartria,
zaburzenia mowy występujące przy uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego,
niepłynność mowy i zacinanie,
profilaktyka obejmująca wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dziecka{/jkefel}

Maturzyści i studenci

Okres późnej adolescencji i wczesnej dorosłości to czas podejmowania życiowych decyzji dotyczących wykształcenia, przyszłej pracy, bliskich związków i odnajdywania się w coraz szerszym kontekście społecznym.

Warto również skorzystać z oferty zajęć logopedycznych, które skorygują wadę wymowy, poprawią wyrazistość mowy, wpłyną na lepsze rozumienie wypowiedzi przez innych.
Młodzi ludzie na progu życia zawodowego powinni być należycie wyposażeni w umiejętności dobrej samoprezentacji która na pewno przysporzy im więcej pewności siebie.

Oferta ośrodka obejmuje również poradnictwo dla rodziców, w ramach którego istnieje możliwość konsultacji z logopedą dotyczącej diagnozy problemów i zaburzeń mowy dziecka.
W ramach spotkań można uzyskać porady związane ze sposobem postępowania, propozycje ćwiczeń (zabaw w przypadku dzieci), które można wykorzystać w domu.
W ramach profilaktyki (po dokonaniu diagnozy) rodzice mają możliwość poznania indywidualnego programu wspierania mowy dziecka.


Zasady formalne:

terapia mowy odbywa się regularnie 1- 2 razy w tygodniu,
czas trwania zajęć zależy od trudności, z jakimi zwrócił się pacjent i jest ustalany indywidualnie z logopedą,
logopeda przestrzega zasad poufności informacji o terapii i pacjencie,
w ramach zajęć logopeda przekazuje materiały do pracy w domu.


Kontakt
 
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
 
Rafał Czarny - psycholog, tel. 793 443 666
Agnieszka Ryss - psychoterapeuta, tel. 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeuta, tel. 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopeda, tel. 609 72 91 91

Ochrona Danych Osobowych

© 2018 Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii. All Rights Reserved.