O nas

Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii powstał w wyniku wieloletnich doświadczeń zawodowych grupy osób połączonych pasją pracy terapeutycznej, w zmieniających się realiach edukacji, pomocy społecznej i służby zdrowia. Oferujemy profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną, logopedyczną

Renata Trojan-Satora
psychoterapia, terapia uzaleźnień. psychoterapia dorosłychpsychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, socjoterapeuta, pedagog

Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym.
Specjalizuje się w psychoterapii dorosłych pozostających w relacjach rodzinnych lub partnerskich z osobami uzależnionymi.
Pracuje terapeutycznie oraz interwencyjnie z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Pracuje indywidualnie i grupowo. Prowadzi konsultacje dla rodziców nastolatków. Podejmuje interwencje terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych.
Prowadzi grupy terapeutyczne, warsztaty i treningi psychologiczne.
Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wykształcenie
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pedagogiki. Kwalifikacje psychoterapeuty uzyskała podczas całościowego 4 letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła szkolenie z Diagnozy klinicznej zaburzeń psychiatrycznych i zaburzeń w zachowaniu wg klasyfikacji DSM-IV-TR w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii. Jest trenerem metody Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyła kurs kwalifikacyjny Pedagogika Specjalna Resocjalizacyjna. 
 
Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie zawodowe psychoterapeutki, wiedza zdobyta podczas szeregu szkoleń oraz empatia w pracy z pacjentem, pomagają w postawieniu trafnej diagnozy, doborze odpowiednich metod oraz prowadzeniu skutecznej psychoterapii.
Jest współtwórcą Krakowskiego Ośrodka Diagnozy i Psychoterapii, gdzie prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży.  Szczególną opieką  terapeutyczną obejmuje kobiety w ciąży i w okresie połogu oraz osoby starsze.  Podejmuje działania interwencyjne, wspierające i konsultacyjne dla osób indywidualnych i par, wykonuje diagnozę uzależnień, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz  Trening Zastępowania Agresji .
Doświadczenie psychoterapeutyczne uzyskała prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową dla dorosłych w ramach współpracy z placówkami służby zdrowia, między innymi z Centrum Medycznym Maszachaba, Poradnią Leczenia Uzależnień i Programem Redukcji Szkód przy Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera w Krakowie, SPZLO w Wieliczce. Przez wiele lat pracowała jako wychowawca i terapeuta w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie.
Realizowała staże psychoterapeutyczne w NZOZ Logopromed na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Krakowie, w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych w  Czechowicach-Dziedzicach, w Krakowskim Ośrodku Terapii Uzależnień. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Psychologiczno - Pedagogicznym "Antidotum" w zakresie realizacji szkoleń z umiejętności miękkich dla różnych grup zawodowych, zajęć socjoterapeutycznych i interwencyjnych dla szkół, Treningu Zastępowania Agresji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta. Cyklicznie współpracuje z Uniwersytetem Papieskim.

.

 
Kontakt
tel. +48 604 33 00 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Trojan - ZnanyLekarz.pl
 
 
 
Agnieszka Ryss
psychoterapia, psycholog dziecięcypsycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pracuje indywidualnie i grupowo. Podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych, dokonuje diagnozy psychologicznej (zaburzeń emocjonalnych, niedostosowania społecznego).

Wykształcenie
Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Kwalifikacje do zawodu psychoterapeuty zdobyła uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego, w ramach całościowego 4 letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również 2,5 letnie Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej. Jest trenerem metody Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej i realizowała Międzynarodowy Program Harm Reduction organizowany przez Amsterdam Municipal Health Service. Ukończyła kurs kwalifikacyjny Pedagogika Specjalna Resocjalizacyjna. W ramach rozwoju osobistego jest absolwentką 2 letniego Programu Edukacji Psychologicznej Gestalt.
 
Doświadczenie
Dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie psychologa; początek drogi zawodowej w ramach psychologii klinicznej; praca terapeutyczna z młodzieżą, jako Ekspert ds. Profilaktyki, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej dla młodzieży, prowadzenie grup wsparcia, grupy terapeutycznej, grup szkoleniowych dla studentów i warsztatów profilaktycznych w szkołach. Psycholog szkolny, psycholog i psychoterapeuta w pracy z dziećmi i młodzieżą, w ośrodku dla osób niedostosowanych społecznie oraz psychoterapeuta dziecięcy w ośrodku terapii w Krakowie. Praktykę psychoterapeutyczną w pracy z dorosłymi zdobywała na Oddziale Psychodynamicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ. Pod okiem Tessy Baradon z "Centrum Anny Freud" w Londynie szkoliła się w pracy psychoterapeutycznej polegającej na leczeniu najmłodszych dzieci - niemowląt. Uzyskane doświadczenie zawodowe i poznanie różnych podejść terapeutycznych pozwala na trafną i satysfakcjonującą pomoc pacjentowi.
 
Kontakt
tel. +48 668 70 15 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Ryss - ZnanyLekarz.pl
 
 
 
Rafał Czarny
diagnoza, testy psychologiczne, psychologpsycholog, diagnosta, trener

Prowadzi diagnozę psychologiczną i konsultacje psychologiczne. Posługuje się wystandaryzowanymi metodami diagnozy, zaakceptowanymi zarówno przez środowisko naukowe, jak i psychologów-praktyków. Pracuje z młodzieżą, studentami i osobami dorosłymi w zakresie zmagania się z "codziennymi problemami", takimi jak stres, zaburzenia uwagi i koncentracji czy niska samoocena.

Wykształcenie
Dyplom magistra psychologii uzyskał kończąc studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje przygotowanie do podjęcia pracy jako psycholog - diagnosta uzupełnił studiami podyplomowymi z zakresu psychologii sądowej oraz odbywając staże w renomowanych ośrodkach diagnostycznych: w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. J. Sehna oraz w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym w Krakowie..
 
Doświadczenie
W ramach swoich doświadczeń zawodowych przeprowadził szereg diagnoz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Na codzień posługuje się testami mierzącymi rozwój społeczny, intelektualny, emocjonalny i osobowości. Współpracował z placówką socjalizacyjną dla młodzieży niedostosowanej społecznie, gdzie diagnozował i prowadził terapię psychologiczną wychowanków. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla pracowników centrum medycznego; współpracuje z firmą szkoleniową organizującą m. in. treningi rozwijające tzw. kompetencje miękkie.
 
Kontakt
tel. +48 793 443 666
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Rafał Czarny - ZnanyLekarz.pl
 
 
 
Urszula Lang
logopeda, neurologopeda, terapia logopedycznalogopeda, neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog

Prowadzi terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuje indywidualnie i w małych 2 - 3 osobowych grupach. Dokonuje diagnozy logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Wykształcenie
Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kwalifikacje do zawodu logopedy uzyskała po ukończeniu Studiów Podyplomowych w zakresie logopedii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. Ukończyła również Kurs Kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.
 
Doświadczenie
Praca logopedy obejmująca dokonywanie diagnozy i prowadzenie terapii. Praca z małymi  dziećmi: w przedszkolach samorządowych i  przedszkolu prywatnym. Praca z młodzieżą i dorosłymi w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. W zakresie logopedii artystycznej praca w liceum. Praca z osobami dorosłymi po udarach. 
 
Kontakt
tel. +48 609 72 91 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
 

Ochrona Danych Osobowych

Kontakt
 
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
 
Rafał Czarny - psycholog, tel. 793 443 666
Agnieszka Ryss - psychoterapeuta, tel. 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeuta, tel. 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopeda, tel. 609 72 91 91

Ochrona Danych Osobowych

© 2018 Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii. All Rights Reserved.