Komunikat


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem oraz wieloma pytaniami, wprowadzamy od jesieni 2022r nową ofertę terapeutyczną w postaci Terapia par.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z terapeutką prowadzącą Renatą Trojan-Satorą  +48 604 33 00 56mail

   Toksykologia


Zapraszamy do lektury artykułów związanych z toksykologią, m.in.problemami zatruć i dopalaczy w naszej czytelni.

O nas

Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii powstał w wyniku wieloletnich doświadczeń zawodowych grupy osób połączonych pasją pracy terapeutycznej, w zmieniających się realiach edukacji, pomocy społecznej i służby zdrowia. Oferujemy profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną, logopedyczną

Renata Trojan-Satora - psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, socjoterapeuta, pedagog

Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym. Pracuje terapeutycznie z parami pozostającymi w związkach małżeńskich oraz nieformalnych. Specjalizuje się w psychoterapii dorosłych pozostających w relacjach rodzinnych lub partnerskich z osobami uzależnionymi, także z osobami z syndromem DDA. Pracuje terapeutycznie oraz interwencyjnie z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Prowadzi konsultacje dla rodziców nastolatków. Podejmuje interwencje terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi grupy terapeutyczne, warsztaty i treningi. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pedagogiki. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Kwalifikacje psychoterapeuty uzyskała podczas całościowego 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień uzyskany w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.  Uzyskała kwalifikacje terapeuty par, realizując specjalistyczny kurs Terapii par i małżeństw ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Ukończyła szkolenie z Diagnozy klinicznej zaburzeń psychiatrycznych i zaburzeń w zachowaniu wg klasyfikacji DSM-IV-TR w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii. Jest trenerem metody Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyła kurs kwalifikacyjny Pedagogika Specjalna Resocjalizacyjna.
Poszerza swoją wiedzę i kompetencje terapeutyczne uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów różnych modalności

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie zawodowe psychoterapeutki, wiedza zdobyta podczas szeregu szkoleń oraz empatia w pracy z pacjentem, pomagają w postawieniu trafnej diagnozy, doborze odpowiednich metod oraz prowadzeniu skutecznej psychoterapii.
Jest współtwórcą Krakowskiego Ośrodka Diagnozy i Psychoterapii, gdzie prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz zajmuje się terapią par.  Szczególną opieką  terapeutyczną obejmuje kobiety w ciąży i w okresie połogu oraz osoby starsze.  Podejmuje działania interwencyjne, wspierające i konsultacyjne dla osób indywidualnych i par, wykonuje diagnozę uzależnień, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz  Trening Zastępowania Agresji .
Doświadczenie psychoterapeutyczne uzyskała prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową dla dorosłych w ramach współpracy z placówkami służby zdrowia, między innymi z Ośrodkiem Psychoterapii DDA, Centrum Medycznym Maszachaba, Poradnią Leczenia Uzależnień i Programem Redukcji Szkód przy Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera w Krakowie, SPZLO w Wieliczce. Przez wiele lat pracowała jako wychowawca i terapeuta w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie.
Realizowała staże psychoterapeutyczne w NZOZ Logopromed na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Krakowie, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Krakowa-Krowodrzy Szpitala im. J. Babińskiego, w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych w  Czechowicach-Dziedzicach, w Krakowskim Ośrodku Terapii Uzależnień. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Psychologiczno - Pedagogicznym "Antidotum" w zakresie realizacji szkoleń z umiejętności miękkich dla różnych grup zawodowych, zajęć socjoterapeutycznych i interwencyjnych dla szkół, Treningu Zastępowania Agresji.

Jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii, Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.
Kontakt tel. +48 604 33 00 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Trojan - ZnanyLekarz.pl

Agnieszka Ryss - psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pracuje indywidualnie i grupowo. Podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych, dokonuje diagnozy psychologicznej (zaburzeń emocjonalnych, niedostosowania społecznego).

WykształcenieStudia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kwalifikacje do zawodu psychoterapeuty zdobyła uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego, w ramach całościowego 4 letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również 2,5 letnie Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej. Jest trenerem metody Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej i realizowała Międzynarodowy Program Harm Reduction organizowany przez Amsterdam Municipal Health Service. Ukończyła kurs kwalifikacyjny Pedagogika Specjalna Resocjalizacyjna. W ramach rozwoju osobistego jest absolwentką 2 letniego Programu Edukacji Psychologicznej Gestalt.

Doświadczenie

Dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie psychologa; początek drogi zawodowej w ramach psychologii klinicznej; praca terapeutyczna z młodzieżą, jako Ekspert ds. Profilaktyki, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej dla młodzieży, prowadzenie grup wsparcia, grupy terapeutycznej, grup szkoleniowych dla studentów i warsztatów profilaktycznych w szkołach. Psycholog szkolny, psycholog i psychoterapeuta w pracy z dziećmi i młodzieżą, w ośrodku dla osób niedostosowanych społecznie oraz psychoterapeuta dziecięcy w ośrodku terapii w Krakowie. Praktykę psychoterapeutyczną w pracy z dorosłymi zdobywała na Oddziale Psychodynamicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ. Pod okiem Tessy Baradon z ("Centrum Anny Freud") w Londynie szkoliła się w pracy psychoterapeutycznej polegającej na leczeniu najmłodszych dzieci - niemowląt. Uzyskane doświadczenie zawodowe i poznanie różnych podejść terapeutycznych pozwala na trafną i satysfakcjonującą pomoc pacjentowi.
Jest członkiem Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.
Kontakt

tel. +48 668 70 15 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Ryss - ZnanyLekarz.pl

Urszula Lang - logopeda, neurologopeda, terapia logopedycznalogopeda, neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog

Prowadzi terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuje indywidualnie i w małych 2 - 3 osobowych grupach. Dokonuje diagnozy logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Wykształcenie

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kwalifikacje do zawodu logopedy uzyskała po ukończeniu Studiów Podyplomowych w zakresie logopedii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. Ukończyła również Kurs Kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

Doświadczenie

Praca logopedy obejmująca dokonywanie diagnozy i prowadzenie terapii. Praca z małymi  dziećmi: w przedszkolach samorządowych i  przedszkolu prywatnym. Praca z młodzieżą i dorosłymi w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. W zakresie logopedii artystycznej praca w liceum. Praca z osobami dorosłymi po udarach.

Kontakt

tel. +48 609 72 91 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leszek Satora, dr n. biol - Konsultant ds. naukowych Krakowskiego Ośrodka Diagnozy i Psychoterapii

Opracowania, analizy, metaanalizy, analizy przypadków zatruć substancjami psychoaktywnymi w oparciu o najnowsze wyniki badań. Wykłady, prezentacje, opracowania dotyczące substancji psychoaktywnych. Konsultacje naukowe w oparciu o najnowsze wyniki badań.

Zainteresowania naukowe:
Toksykologia – cykl publikacji dotyczących toksyn pochodzenia naturalnego i narażenia na nie. W szczególności badania nad toksynami zwartymi w grzybach halucynogennych – zmiany zawartości związków czynnych w zależności od stopnia rozwoju owocników.  Przyjmowanie substancji psychoaktywnych w środowisku studentów. Nowe substancje psychoaktywne (dopalacze).
Badania nad proliferacją komórek nabłonka płaskiego u ryb wykorzystujących przewód pokarmowy jako dodatkowy narząd oddechowy w warunkach wodnej hipoksji.

Wykształcenie

Magister biologii - Uniwersytet Jagielloński
Studia podyplomowe – Podstawy zarządzania – Uniwersytet Jagielloński
Doktorat - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Trening trenerów (techniki moderacji wizualnej) – RES Consulting S.C.

Najważniejsze osiągnięcia

Wychwycenie i opisanie najczęstszych zatruć powodowanych przez grzyby, wprowadzenie nowego typu zatruć grzybami do najnowszej światowej literatury tego tematu.
Opisy przypadków narażenia na grzyby halucynogenne oraz toksyny zwierząt.
Cykl publikacji wraz ze schematem postępowania medycznego w przypadku narażenia na toksyny ryb.

Opisanie wpływu tlenu (jego zmiennej zawartości) na inicjowanie i hamowanie procesu proliferacji komórek nabłonka płaskiego. Zasugerowanie rewolucyjnej hipotezy, że za inicjowanie procesów nowotworowych odpowiedzialny jest specyficzny sygnał wysyłany w warunkach niedotlenienia (hipoksji) uruchamiający ‘kaskadę zdarzeń’ prowadzącą do namnażania komórek (karcynogenezy). Podważenie tym samym istniejącej teorii, że za nowotwory odpowiedzialne są mutacje zachodzące w pojedynczej komórce.

Prezentowanie wyników prac własnych na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Prowadzenie wykładów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Prowadzenie szkoleń i wykładów dotyczących zagrożeń związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy).

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Ochrona Danych Osobowych

Kontakt
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
Agnieszka Ryss - psychoterapeutka  +48 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeutka +48 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopedka +48 609 72 91 91
Leszek Satora - dr n. biol - konsultant ds. naukowych - napisz

Ochrona Danych Osobowych