Badania psychologiczne a orzeczenia o niepełnosprawności


Wielu ludzi próbujących uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dla siebie lub swoich bliskich zmaga się z różnego rodzaju problemami proceduralnymi. Zespoły orzekające niepełnosprawność często wymagają różnych badań specjalistycznych. Badania psychologiczne należą do tej grupy.
  Autor:
Rafał Czarny

- psychoterapeuta, psycholog


Istnieją różne powody konieczności wykonania testów psychologicznych. Należą do nich przede wszystkim:
- obniżona sprawność intelektualna (np. upośledzenie umysłowe, demencja starcza, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego),
- obniżona sprawność funkcjonowania społecznego (np. zaburzenia równowagi emocjonalnej, zdrowia psychicznego),
- obniżona sprawność komunikowania się (np. autyzm).


W sytuacji, gdy staramy się uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności na podstawie którejś z powyższych grup (np. demencja starcza, Alzheimer, opóźnienia rozwojowe, schizofrenia), wizyta u psychologa będzie konieczna. Jeśli osoba niepełnosprawna znajduje się pod opieką takiego specjalisty, najlepiej poprosić o opinię psychologiczną i dołączyć ją do składanego wniosku. Jeśli nie, Zespół Orzekający lub lekarz orzecznik skieruje tę osobę na odpowiednie badania psychologiczne.

Psycholodzy posiadają szereg metod pozwalających zdiagnozować rodzaj zaburzenia lub wykryć nieprawidłowości funkcjonowania psychicznego. Służą do tego testy psychologiczne, którym poddaje się osoby, których dotyczy wniosek o orzeczenie niepełnosprawności.

Jakie testy stosują psycholodzy?
Gdy badanie psychologiczne zostanie zlecone, w skierowaniu opisana jest metoda, którą psycholog powinien zastosować i na podstawie której powinien wydać Opinię psychologiczną. Najczęściej są to: test MMSE, test Bender, test Benton i test Graham-Kendall oraz testy inteligencji (skala Wechslera lub test Matryc Ravena). W celu zaoszczędzenia czasu w procesie uzyskiwania orzeczenia warto wcześniej przeprowadzić te testy i złożyć wniosek wraz z kompletem badań psychologicznych.

Warto wiedzieć, że podobnie jak dołączenie dokumentacji medycznej do wniosku może nie wystarczyć Zespołowi Orzekającemu Niepełnosprawność, tak samo dołączone wyniki badań psychologicznych mogą nie wystarczyć i osoba, której dotyczy wniosek może zostać ponownie wysłana na badania.
 


Jakie badania oferuje Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii?
Dysponujemy testami najczęściej wymaganymi przez Zespoły Orzekające Niepełnosprawność i lekarzy-orzeczników ZUS. Wykonujemy testy:
Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE; Mini-Mental)
test Bender
test Benton
test Graham-Kendall
test Matryc Ravena
skala inteligencji Wechslera
i inne związane z dysfunkcjami funkcjonowania psychicznego.


Kontakt
 
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
 
Rafał Czarny - psycholog, tel. 793 443 666
Agnieszka Ryss - psychoterapeuta, tel. 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeuta, tel. 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopeda, tel. 609 72 91 91

Ochrona Danych Osobowych

© 2018 Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii. All Rights Reserved.