Nawroty w uzależnieniu


Uzależnienie, to choroba, w którą wpisane są nawroty. Nawrót oznacza powrót do starych postaw, sposobów myślenia, emocji i zachowań, które są przyczyną uaktywnienia się choroby. Oznacza tym samym cofnięcie się do wcześniejszej fazy choroby po częściowym wyzdrowieniu.
  Autor:
Renata Trojan-Satora

- psychoterapeuta, terapeuta uzaleźnień, socjoterapeuta


Osoba uzależniona od substancji psychoaktywnej (alkohol, leki, narkotyki, nikotyna), realizująca terapię, podejmuje świadomą decyzję o abstynencji. Gdy decyzja ta jest utrzymana w dłuższym czasie oraz nastąpiła poprawa funkcjonowania psychospołecznego, można mówić o remisji choroby.

W tym czasie może pojawić się nawrót choroby. Sytuacje stresowe, ciągły pośpiech i przemęczenie, zaniedbywanie zasad trzeźwego życia, a także inne trudne osobiste wydarzenia mogą doprowadzić do sięgnięcia po alkohol lub inne używki. Nawrót nie zawsze musi zakończyć się powrotem do picia lub brania.
Aby umieć go rozpoznać i zapobiec potencjalnemu sięgnięciu po na przykład alkohol, warto wziąć udział w zajęciach indywidualnych lub grupowych „Zapobiegania nawrotom choroby”.

Celem zajęć grupowych jest uzyskanie wiedzy na temat istoty nawrotu choroby w procesie zdrowienia z uzależnienia oraz nauczenie się rozpoznawania objawów nawrotu i przeciwdziałania im.
 


Spotkania indywidualne z terapeutą pomagają poradzić sobie z nawrotem choroby w kontekście aktualnej osobistej sytuacji życiowej pacjenta. Mogą one być później kontynuowane również w formie psychoterapii pogłębionej.


Kontakt
 
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
 
Rafał Czarny - psycholog, tel. 793 443 666
Agnieszka Ryss - psychoterapeuta, tel. 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeuta, tel. 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopeda, tel. 609 72 91 91

Ochrona Danych Osobowych

© 2018 Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii. All Rights Reserved.