Gotowość szkolna 6-latków


Wszystkim rodzicom 6-latków proponujemy przeprowadzenie badania sprawdzającego gotowość szkolną pociech. W zwiazku z tym, że nie wszystkie dzieci w wieku 6 lat są gotowe do podjęcia nauki szkolnej, prowadzimy badania i wystawiamy opinie dotyczące tej ważnej w życiu każdego dziecka (i rodzica) zmiany.


  Autor:
Rafał Czarny

- psychoterapeuta, psycholog

Dzieci idące do szkoły powinny wykazywać się pewnym poziomem rozwoju na kilku wymiarach. Są to przede wszystkim:

  • dojrzałość emocjonalna (dzieci powinny mieć wykształconą umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz znać reguły postępowania w trudnych sytuacjach społecznych);
  • rozumowanie logiczno-matematyczne (tj. wykorzystywanie zdolności logicznego myślenia do wykonywania zadań opartych na relacjach ilościowych i przestrzennych);
  • sprawność komunikacyjna (rozumienie tego, co do dziecka mówią inni ludzie oraz umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi);
  • sprawność grafomotoryczna i zdolność analizy wzrokowej (są to umiejętności niezbędne do opanowania pisania i czytania);
  • pamięć (w dwóch aspektach: krótkotrwałym i długotrwałym; są niezbędne do opanowania umiejętności czytania oraz zapamiętywania);
  • motywacja (rozumiana wieloaspektowo: od chęci do uczenia się, po wykonywanie zadań narzuconych z zewnątrz i gotowość do pokonywania przeszkód podczas ich realizacji).

Nasi psycholodzy posiadają testy umożliwiające kompleksową diagnozę wszystkich wyżej wymienionych aspektów rozwoju dziecka. Dzięki przeprowadzonym badaniom wydają opinię, opisującą funkcjonowanie dziecka i możliwość jego adaptacji do warunków szkolnych. Szczegółowa diagnoza będzie podstawą do zastosowania: zajęć wyrównawczych, pracę indywidualną, a nawet odroczenie rozpoczęcia nauki szkolnej.
Jeśli z kolei dziecko posiada bardziej rozwinięte kompetencje niz rówieśnicy, diagnoza umożliwi poznanie tych umiejętnosci oraz sformułowanie wskazówek dotyczących dalszego rozwoju dziecka. Zastosowanie się do wskazań psychologa wspomoże dziecko w dalszym rozwoju "swoim tempem", gwarantując ciągły, harmonijny rozwój, bez efektu "równania" do poziomu klasy, w której sie znajduje.


Kontakt
 
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
 
Rafał Czarny - psycholog, tel. 793 443 666
Agnieszka Ryss - psychoterapeuta, tel. 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeuta, tel. 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopeda, tel. 609 72 91 91

Ochrona Danych Osobowych

© 2018 Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii. All Rights Reserved.