Gdy chcesz rzucić palenie...


W trakcie pierwszych spotkań terapeutycznych dokonywana jest diagnoza stopnia uzależnienia od nikotyny, analiza powodów, dla których sięga się po papierosa, praca nad motywacją do zaprzestania palenia, pomoc w przygotowaniu się do tzw. "dnia zero", czyli pierwszego dnia bez papierosa.Przygotowywany jest również plan terapii dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Kolejne spotkania pomagają w utrzymaniu abstynencji, poprzez nabywanie umiejętności radzenia sobie z głodem nikotynowym, uczą sposobów odmawiania sobie i innym w sytuacji możliwości sięgnięcia po papierosa, a także pomagają w radzeniu sobie z innymi trudnościami pojawiającymi się po rzuceniu palenia.